Caroline Verheijde-Zeijl

Als psychiater en transcultureel systeemtherapeut wil ik graag mensen helpen op hun eigen wijze hun leven vorm te geven.  Voor mij zijn belangrijke elementen in de behandeling het oog hebben voor de context van mensen en het maken van contact door een open, aandachtige en authentieke houding.

Onder de context versta ik de brede omgeving, zoals het netwerk (familie, vrienden en andere naasten), de culturele achtergrond en de wijk.  Het betrekken van deze context vind ik van belang omdat enerzijds psychische klachten een uiting kunnen zijn van sociale factoren zoals armoede, uitsluiting en discriminatie, of van intergenerationele problemen, en anderzijds het aanboren van steunbronnen uit eigen familie of cultuur en het bevorderen van sociale inbedding kunnen helpen bij het hervinden van de eigen weg.

Het maken van contact door een open en authentieke houding draagt bij aan het scheppen van een veilig  klimaat en is voor mij een basisvoorwaarde voor een goede behandeling.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychiaters: de NvvP en als lid i.o. bij de beroepsvereniging van relatie- en gezinstherapeuten, de NvrG.