Aanbod

Ik ben beschikbaar voor intercollegiale consulten aan huisartsen, poh-GGZ, psychologen en psychotherapeuten in de wijk Middelland.

Daarnaast ben ik in te huren voor activiteiten in de wijk. Denk hierbij aan activiteiten met als doel kennisdeling, het faciliteren van inclusie/partcipatie van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening in de wijk, het verminderen van stigma etcetera.

Ik maak voor digitale consulten gebruik van Therapieland.

Tot slot ben ik beschikbaar voor het coachen van collega's.