Aanbod

Ik ben beschikbaar voor intercollegiale consulten aan huisartsen, poh-GGZ, psychologen en psychotherapeuten in de wijk Middelland.

Daarnaast ben ik in te huren voor activiteiten in de wijk. Denk hierbij aan activiteiten met als doel kennisdeling, het faciliteren van inclusie/partcipatie van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening in de wijk, het verminderen van stigma etcetera.

Tot slot ben ik beschikbaar voor het coachen van collega's.